PARAFIA WITOWO W LATACH 2011- 2015.


Rok 2015


Rekolekcyjna droga krzyżowa
Rekolekcje to czas odnowy duchowej. W Wielkim Poście stajemy bliżej Krzyża Chrystusowego, aby nie tylko nań spoglądać, ale i razem z Chrystusem dźwigać go. Rekolekcyjne rozważania Drogi Krzyżowej wiodły nas w tym roku z cmentarza - od grobów naszych bliskich zmarłych do naszego kościoła. Prowadził je rekolekcjonista - ks. Józef Szymański. Teksty biblijne czytała młodzież i dzieci. Szymonem z Cyreny był każdy z druhów strażaków pomagający dźwigać duży 5-cio metrowy dębowy krzyż . Liczne grono wiernych zarówno dzieci jaki dorosłych w skupieniu i medytacji niosło swoje małe, czy większe krzyżyki, oświetlając drogę światłem zapalonych zniczy. Przyniesiony Drogą Krzyżową krzyż ustawiono na przygotowanym miejscu przed kościołem. Następnie wszyscy uczestniczyli we Mszy św., a po jej zakończeniu ks. Rekolekcjonista dokonał poświecenia nowego krzyża. Jest on znakiem naszego zbawienia i świadectwem naszej wiary. Krzyżu Chrystusa bądźże pozdrowiony…


Droga krzyżowa 2015

Alleluja Jezus żyje ...
Zanim rezurekcyjne dzwony ogłosiły nam tę radosną wieść Alleluja Jezus żyje... trzeba nam było iść za Chrystusem Krzyżową Drogą, wołając „ Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony…” i szliśmy przez cały Wielki Post. W Palmową Niedzielę wołaliśmy „ Hosanna Synowi Dawidowemu…”W Eucharystyczny i Kapłański Wielki Czwartek zasiedliśmy wraz z Jezusem i Apostołami do Ostatniej Wieczerzy. Modlitwą towarzyszyliśmy Mu w chwili Jego osamotnienia w Ogrodzie Getsemani. W Godzinie Miłosierdzia prosiliśmy „ miej Miłosierdzie dla nas i całego świata…W ciszy, poście i zamyśleniu przeżywaliśmy Wielki Piątek , gdy zajęliśmy miejsce pod Krzyżem Chrystusa, „ Który za nas cierpiał rany… „A gdy „Odszedł Pasterz nasz co ukochał lud..”to rozpłakały się nasze „ Gorzkie Żale…Modlitewną wartą trwaliśmy przy Bożym Grobie - jak straż - w osobistej Adoracji. W Wielką Sobotę od rana nieśliśmy „świąteczne dania”, by w duchu wdzięczności zostały pobłogosławione i poświęcone modlitwą Kościoła. A gdy zabrzmiało radosne ALLELUJA podczas Wigilii Paschalnej i słychać już było wielkanocne dzwony to jasnym się stało to, że Jezus żyje, dlatego,„ Wesoły nam dzień dziś nastał, tego dnia Chrystus Zmartwychwstał - Alleluja, Alleluja.


Wielkanoc 2015

Uroczystość Pierwszej Komunii świętej.
W Niedzielę Trójcy Przenajświętszej 31 maja 2015 roku o godz.10.30 w kościele św. Andrzeja Apostoła w Witowie odbyła Uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Do pierwszej spowiedzi dzieci przystąpiły w sobotę. Zarówno spowiedzi jak i Komunii św. towarzyszyły przeżycia dzieci i ich Rodziców, także chrzestnych i wszystkich zebranych. Ten Eucharystyczny dzień jest świętem nie tylko w rodzinach, ale i w całej parafii. Czynny udział dzieci w liturgii, - śpiew, czytania, modlitwa, procesja z darami, jak również zaangażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości cieszyło oczy i uszy wszystkich zebranych. W tym roku przystąpiło do I spowiedzi i Komunii św. 17 dzieci / 10 dziewczynek  i 7 chłopców /. Ten dzień, dostarcza też wielu wzruszeń dorosłym, jest okazją do wspomnień z dzieciństwa i przypomnienia sobie przeżyć związanych z tym tak ważnym dniem w życiu każdego dziecka.


1 Komunia święta 2015

Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Pana Jezusa.
Boże Ciało obchodzi się w czwartek po Niedzieli Trójcy Świętej. Po głównej Mszy św. wyrusza uroczysta procesja Eucharystyczna w której oddajemy cześć Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie, dajemy świadectwo swej wiary i jedności wszystkich wierzących. Przy każdym z czterech ołtarzy przygotowanych przez parafian poza terenem kościoła czytana jest Ewangelia wg św. Mateusza, Marka , Łukasza i Jana, śpiewane suplikacje i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na zakończenie procesji na cztery strony świata obejmuje całą parafię , a hymn uwielbienia „Ciebie Boga wysławiamy ..” kończy w tym dniu uroczysty obchód Bożego Ciała. Przez Oktawę Bożego Ciała po wieczornej Mszy św. odbywa się procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Na zakończenie oktawy, w czwartek poświęca się wianki i bukiety z ziół i kwiatów.


Boże Ciało 2015

Dożynkowe Dziękczynie.
Nasze dziękczynienie wyrażamy wobec Boga na niebie i ludzi na ziemi. Dziękczynieniem jest Eucharystia rozpoczynające Dożynkowe Święto. Przyniesione plony ziemi poświęcone i pobłogosławione modlitwą kapłana, złożone przed ołtarzem w świątyni, są symbolem rolniczego trudu i znakiem Bożej Opatrzności. Podzielenie się nimi świadczy o naszej życzliwości i gościnności wobec bliźnich. Tak też czyniliśmy w Witowie w radosne dożynkowe dziękczynienie w niedzielę 30 sierpnia. Dzieląc się dożynkowymi darami, życzyliśmy sobie, by nikomu nie zabrakło chleba, a kosztując wiejskich przysmaków cieszyliśmy się i bawiliśmy do wieczora. Chrześcijańskim „ Bóg zapłać” dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie naszego „rolniczego święta”.


Dożynki 2015

Wszystkich Świętych i Dzień Zmarłych.
W te dwa dni idziemy na niezwykłe spotkanie - z tymi , którzy już od nas ode Najpierw doświadczamy tajemnicy "obcowania świętych" by od nich uczyć się "świętego życia". Modlimy się, prosimy ich aby pomagali nam siebie naśladować. Bo świętość jest dla ludzi. Ale pomagamy też zmarłym, aby byli świętymi. Tegoroczną uroczystą Mszę Świętą na cmentarzu parafialnym w Witowie odprawił i kazanie wygłosił Ks. Kanonik Henryk Kruszewski -Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Wielkim Księstwie Luksemburga.Przechodząc alejkami cmentarnymi czytamy wykute w kamieniu prośby o modlitwę. Nie możemy odmówić tym prośbom "zza gobu".Modlimy się za wszystkich zmarłych - to nasz chrześcijański uczynek miłosierdzia.Na cmentarzach w blasku zniczy - które są znakiem naszej modlitewnej obecności przy grobach, tych, których tu złożyliśmy na "wieczny odpoczynek" wszyscy otrzymujemy wspaniałą lekcje o przemijaniu."Byłem, kim Ty jesteś będziesz kim ja jestem módlmy się za siebie nawzajem"


Wszystkich Świętych 2015

Bóg się rodzi moc truchleje..
Pochylając się nad tajemnicą Narodzenia Chrystusa stajemy u Żłóbka Jezusa z wdzięcznością za dar wiary. Pragniemy świętować tegoroczne Boże Narodzenie przeżywając Rok Miłosierdzia i obchodząc Jubileusz 1050 – lecia Chrztu Polski. Łączymy się z pokoleniami chrześcijan,aby żyć prawdą , że Bóg stał się jednym z nas. Niech Nowonarodzony Jezus znajdzie miejsce w „ gospodzie ” naszych serc,byśmy wzrastając w wierze, nadziei i miłości żyli w pokoju wolni od lęku i smutku. Niech zdrowie i pomyślność będzie udziałem każdego z nas w Nowym 2016 Roku wraz z Bożym błogosławieństwem. Radosnych Świąt tak życzył parafianom i gościom ks.Andrzej Aniszczyk proboszcz parafii Witowo.

Boże Narodzenie 2015
70-Lecie OSP w Witowie.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie obchodziła 70 – lecie powstania. Stąd Gminne obchody Dnia Strażaka odbyły się w tym roku Witowie. Uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych OSP z Bytonia, Budzisławia, Morzyc, Witowa, oraz zaprzyjaźnionych jednostek z Płowiec i Torzewa wraz z zaproszonymi gośćmi, w towarzystwie miejscowej orkiestry, do kościoła św. Andrzeja Apostoła w Witowie rozpoczął Gminne obchody Dnia Strażaka. Po powitaniu wszystkich obecnych przez gospodarza miejsca ks. Andrzeja Aniszczyka uroczysta mszę św. w intencji wszystkich strażaków odprawił powiatowy kapelan Służb Mundurowych ks. prałat Zbigniew Cabański – dziekan i proboszcz piotrkowski. Koncelebrowali ks. Jacek Makowski v-ce dziekan i proboszcz z Bytonia , oraz miejscowy proboszcz ks. Andrzej Aniszczyk, który wygłosił słowo Boże. Po uwielbieniu Boga, oddaniu czci Matce Bożej Królowej Polski i wspomnieniu św. Floriana – patrona strażaków wszyscy uczestnicy w zwartym szyku pomaszerowali do miejscowej remizy, gdzie odbyły się dalsze uroczystości .Okolicznościowe wystąpienia, życzenia , gratulacje, oraz liczne odznaczenia i wyróżnienia poprzedziły najradośniejszą część obchodów - towarzyskie spotkanie w sali miejscowej OSP, na które zaprosili wszystkich uczestników Wójt Gminy Bytoń Artur Ruciński, oraz miejscowi druhowie strażacy.Rok 2014

Kanonizacja Jana Pawła II i synod biskupów poświęcony rodzinie – to najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w Kościele powszechnym w 2014 roku.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię ”- pod takim hasłem wraz z rozpoczynającym się Adwentem weszliśmy w Nowy Rok Kościelny 2014/2015. Tematem rozważań duszpasterskich będzie spojrzenie na sakrament pokuty i pojednania. By się nawrócić , trzeba się wpierw zatrzymać. Kościół jest zgromadzeniem świętych, w którym wiernie zwiastuje się Słowo Boże i udziela się Sakramentów Świętych. Słowa zawarte w przewodnim wezwaniu mobilizowały nas do ; pokuty, do refleksji, odnowienia relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.Parafia witowska podejmowała w minionym roku działania w różnych obszarach parafialnego życia. Warto więc wskazać kilka wydarzeń, które będziemy szczególnie wspominać.

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza będący fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów przyjęło -24 dzieci .Do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej przystąpiło -14 dzieci,w tym 6 dziewczynek i 8 chłopców. Sakrament małżeństwa przyjęło uroczyście, zawierając kościelny związek małżeński-8 par .Najsmutniejsze dla nas wszystkich jest to, że w minionym roku, aż -26 parafian odeszło do wieczności.
Podsumowując 2014 rok należy podkreślić ,że na terenie Parafii Witowo zameldowanych było - 1870 osób, w większości wyznania rzymskokatolickiego, z których cześć - ze względu na naukę lub pracę, zamieszkuje w innych miejscowościach, w tym poza granicami kraju. W ostatnich pięciu latach liczba mieszkańców naszej parafii zmniejszyła się o ponad 70 osób.

--------------------------------------------------------------

Kwiecień 2014

Środa Popielcowa
rozpoczęła w Kościele liturgiczny Okres Wielkiego Postu -czas przygotowania do Świąt Paschalnych–Zmartwychwstania Pańskiego . W okresie Wielkiego Postu rozważaliśmy Mękę Pańską w nabożeństwach Drogi Krzyżowej– odprawianej w piątki, oraz  śpiewając Niedzielne Gorzkie Żale. Kulminacyjnym punktem 40- dniowego Postu były Rekolekcje Wielkopostne, w czasie których spoglądaliśmy w nasze sumienie, by dostrzec własne grzechy i słabości. W Wielką Sobotę adorowaliśmy Najświętszy Sakrament, który jest wystawiony w symbolicznym grobie Jezusa Chrystusa. Zgodnie z obyczajem przy symbolicznym grobie Chrystusa czuwała warta - druhowie w galowych mundurach z Ochotniczych Straży Pożarnych w Płowcach,Torzewie i Witowie.Zgodnie z tradycją Wielkiej Soboty poświęciliśmy pokarmy wielkanocne: chleb - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięso - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajka, które symbolizują nowe życie.
--------------------------------------------------------------

Maj 2014
Dzień Pierwszej Komunii Świętej. To pierwsze spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym w Komunii św. poprzedzone pierwszym – nie mniej ważnym i pełnym przeżyć spotkaniem z Chrystusem Miłosiernym w Sakramencie Pokuty – podczas świętej spowiedzi. W 2014 roku do pierwszej Spowiedzi i Komunii św. przystąpiło w naszym kościele parafialnym w Witowie 14 dzieci. Ta niezwykła atmosfera i radosne przeżycia udzieliły się wielu;przede wszystkim Rodzicom i Dziadkom, ale też i Chrzestnym, rodzeństwu i wielu z nas, którzy przy takiej okazji wspominaliśmy tamte wspaniałe chwile. Co zapamiętaliśmy? Smak Chleba Eucharystycznego? wspólny śpiew, czy zbiorową fotografię...?
---------------------------------------------------------------

Czerwiec 2014
W czwartek, po uroczystości Trójcy Świętej, 60 dni po Wielkanocy, przeżywaliśmy uroczystość liturgiczną ku czci Najświętszego Sakramentu -Boże Ciało. Poprzez publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddaliśmy mu cześć i dziękowaliśmy za łaski płynące przez ten sakrament, a także błagaliśmy go o przebaczenie za nasze słabości .Ta uroczystość jest zawsze tak piękna dzięki orkiestrze, braciom strażakom z OSP w Płowcach,Torzewie i Witowie, naszej dorodnej młodzieży oraz dzieciom, które na czele procesji sypią kwiatki. To właśnie po dywanie ułożonym z kolorowych płatków idą wierni, a w centralnym miejscu kapłan niosący Najświętszy Sakrament -pod baldachimem w asyście druhów strażaków.
----------------------------------------------------------------

Sierpień 2014
W miesiącu sierpniu na parafialnej karcie historii 2014 roku zapisane zostały dwa istotne wydarzenia. 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi w kaplicy Domu Generalnego w Nowym Mieście n/ Pilicą, idąc za głosem Bożego powołania siostra Maria Alicja Dąbrowska , pochodząca z naszej parafii, złożyła Wieczystą Profesję Zakonną, w Zgromadzeniu Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny .
W niedzielę 31 sierpnia przeżywaliśmy uroczyste Dziękczynienie dożynkowe. Dożynki to nie tylko radość z zebranych plonów, ale też, a może przede wszystkim, dla ludzi wierzących dziękczynienie wobec Boga za pomyślny rok, dar Bożej Opatrzności dla rolniczego trudu, oraz zebrane płody ziemi.

-----------------------------------------------------------------

Listopad 2014

Dzięki staraniom ks. proboszcza Andrzeja Aniszczyka, za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przy pomocy Urzędu Gminy Bytoń, Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-1013, oraz przy znaczącej ofiarności parafian witowskich udało się dokonać gruntownej renowacji zabytkowej kaplicy cmentarnej. W Dzień Wszystkich Świętych przed odrestaurowaną kaplicą na Cmentarzu Parafialnym w Witowie odprawiona została uroczysta Msza Święta z udziałem licznie przybyłych parafian i gości, których bliscy i znajomi tu spoczywają.
------------------------------------------------------------------

Grudzień 2014

Razem z Maryją Niepokalanie Poczętą i św. Józefem, wsparci ich orędownictwem oczekiwaliśmy na przyjście Pana. W realizacji postawionego nam jako katolikom zadania na 2014 rok "Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię" służyły: Rekolekcyjne chwile zadumania, modlitwy oraz szczera spowiedź. W stanie łaski uświęcającej wyszliśmy na spotkanie Zbawiciela. A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami - Boże Narodzenie.

więcej...


Boże Narodzenie 2014

1 Komunia 2014


Wielkanoc 2014

Dożynki 2014


Boże Ciało 2014

Wszystkich Świętych 2014


Rok 2013


Kardynał Jorge Mario Bergoglio, jezuita, z Argentyny 266 następcą Świętego Piotra.

 ...A teraz rozpoczynamy tę wspólną wędrówkę - biskup i lud. Jest to wędrówka Kościoła rzymskiego, który przewodniczy całemu Kościołowi. Módlmy się za siebie, za cały świat. Życzę wam, aby ta droga Kościoła, którą dzisiaj rozpoczynamy służyła ewangelizacji tego pięknego miasta. A teraz chciałbym udzielić błogosławieństwa, ale najpierw proszę was, zanim biskup pobłogosławi, módlcie się że by Pan błogosławił biskupa. Módlcie się za swojego biskupa.W chwili ciszy pomódlcie się za mnie...Spełniając tę prośbę módlmy się za Ojca Świętego Franciszka I.


Triduum Paschalne
Wielka Sobota to przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania i ostatni dzień Triduum Paschalnego. Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie, dzień ciszy, skupienia i adoracji Najświętszego Sakramentu. Zgodnie z wieloletnią tradycją w Kościele Parafialnym w Witowie, przy Grobie Pańskim ,wartę pełnią druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Witowa, Płowiec, Torzewa. Wielka Sobota to dzień święcenia pokarmów wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie. Poświęcenie pokarmów wielkanocnych odbywa się kościele parafialnym oraz w kaplicy w Płowcach, która jest kościołem filialnym Parafii witowskiej. Dzieci i młodzież przynoszą pięknie przybrane i pachnące kujawską kiełbasą koszyczki . Niedziela Wielkanocna jest pierwszym i najdawniejszym świętem w Kościele katolickim, obchodzonym już w czasach apostolskich. O świcie odprawiana jest Msza rezurekcyjna dla uczczenia Zmartwychwstania Chrystusa. Najświętszy Sakrament jest wynoszony z Grobu Pańskiego i trzykrotnie w uroczystej procesji obnoszony wokół kościoła, pośród bicia dzwonów i pieśni wielkanocnych. Pomimo zimowej pogody, tegoroczna Msza rezurekcyjna odbyła się z udziałem licznego grona parafian i gości przy udziale ministrantów, asysty parafialnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z Płowiec,Torzewa oraz Witowa.


Dnia 4 maja dzień św. Floriana
W tymdniu strażacy czcząc swego patrona obchodzą swoje święto. W tym roku obchody Dnia Strażaka w Gminie Bytoń rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Andrzeja Apostoła w Witowie. O godz. 18.00 Mszę św. odprawił i kazanie okolicznościowe wygłosił proboszcz parafii w Witowie ks. Andrzej Aniszczyk. Modliliśmy się za żywych oraz wspominaliśmy druhów ,którzy odeszli do domu Pana. Poczty sztandarowe wystawiły jednostki OSP z Bytonia, Witowa i Budzisławia. Obecni byli strażacy wraz z rodzinami. Nie brakło też strażaków - weteranów, jak również i młodzieży strażackiej. Po mszy św. wszyscy pod swoimi sztandarami wraz z miejscową orkiestrą pomaszerowali na spotkanie do remizy.


20 rocznicę śmierci ks. Kazimierza Szałkowskiego proboszcza w latach 1952-1975.
Z tej okazji w naszym kościele sprawowana była msza św. za ś.p. ks. Kazimierza Szałkowskiego w 20 rocznicę jego śmierci. Po mszy św. wszyscy zgromadzili się na modlitwie i poświeceniu nowego krzyża na grobie ks. Szałkowskiego na cmentarzu parafialnym w Witowie. Zapalono znicze oraz złożono kwiaty. Wielu parafian jeszcze dobrze pamięta i wspomina ks. Proboszcza, który pracował w Witowie 23 lata.Urodzony w Sieradzu w 1903 roku, zmarł w Kaliszu w 1993 r. Zgodnie z życzeniem  pochowany na cmentarzu w Witowie 2 czerwca 1993 r. Modlitwa i troska o grób są świadectwem wiary i wyrazem pamięci o tych co od nas odeszli.


Sierpień to w naszej historii miesiąc szczególny.
W sierpniowe dni drogami Ojczyzny pielgrzymuje na Jasną Górę cała Polska. Co roku w pierwszych dniach sierpnia brzmią echa Powstania Warszawskiego, gdy„rozpoczynał się bój za każdy kamień twój Stolico”. W połowie sierpnia Maryja Wniebowzięta rozciągnęła swój Matczyny płaszcz nad Polskim wojskiem w Bitwie Warszawskiej w roku 1920, tak, że wspominają ją pokolenia wierząc, że stał się Cud nad Wisłą. W przeddzień Maryjnego Święta roku 1941 „narodził się dla nieba” w obozie Oświęcimiu św. Maksymilian Kolbe oddając życie za brata. W końcu sierpnia znów spoglądamy na Jasną Górę i obraz Czarnej Madonny MB Częstochowskiej. Pamiętamy w tych sierpniowych dniach o zrywie solidarnościowym, co otworzył drogę do wolności narodu. Kto silny – trwa w trzeźwości pomagając innym w walce z nałogiem.

Wreszcie sierpień – należy do żniwiarzy zbierających plony, z których wszyscy korzystamy. Bogaty jest sierpień historią, bogaty pracą na roli, umiłowaniem wiary i tradycji. Szanujemy tradycje i zwyczaje wsi. Po żniwach cieszymy się Czasem Dożynkowym. Przynosimy do świątyni to co urodziła ziemia, co zebraliśmy z naszych pól: chleby, zboże, owoce warzywa – dary ziemi i „ w podzięce za plony Bogu modły dziś wznosimy”. Tak wyrażamy naszą radość i nasze dziękczynienie. Świadomi, że „od małej myszki, aż do cesarza wszyscy żyją z gospodarza” szerokim gestem gościnności dzielimy ten bochen chleba pamiętając, że „w nim spracowana ręka rolnika ze szczodrą ręką Boga się spotyka”. Nasze Dożynkowe Dziękczynienie przeżywaliśmy w niedzielę 25 sierpnia.Przyniesione do świątyni dary poświecił i pobłogosławił ks. proboszcz Andrzej Aniszczyk. Dziękczynną Mszę św. odprawił ks. kan. Henryk Kruszewski z Luxemburga, a kazanie wygłosił ks. Proboszcz. Po mszy św. dożynkowy korowód przy muzyce i śpiewie zespołów ludowych przeszedł na plac, gdzie dożynkowa radość trwała do zachodu słońca.


1-2 listopada...Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.
Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. Wskazuje na hojność Pana Boga i pogłębia nadzieję, że wszelkie rozstanie nie jest ostateczne, bo wszyscy są zaproszeni do domu Ojca. Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada) i Dzień Zaduszny (2 listopada) przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraża się świętych obcowanie. Mszę świętą na cmentarzu parafialnym w Witowie o godz. 12.00 odprawił i kazanie wygłosił ks. Andrzej Aniszczyk.


Iluminacja zabytkowego kościoła parafialnego w Witowie.
Neogotycki Kościół Parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła w Witowie na Kujawach w nowej „szacie świetlnej”. Iluminacja zewnętrzna obiektu widoczna z daleka, bardziej podkreśla bryłę zewnętrzną zabytkowej świątyni. Zwraca uwagę nie tylko miejscowych parafian, ale wszystkich, których droga prowadzi przez Witowo. Wielu zatrzymuję się, by podziwiać, ale i by fotografować i w ten sposób „zabrać” ze sobą pamiątkę z Witowa. Tak przyczyniają się do promocji naszej wsi i parafii, co zasługuje za szacunek i uznanie. Przejeżdżając przez Witowo, warto zatrzymać się na parkingu w centrum wsi, by nie tylko podziwiać architekturę naszego kościoła, ale też i jego wnętrze, zwłaszcza bogatą polichromię, przedstawiającą sceny biblijne ze Starego i Nowego Testamentu. Tu na Kujawach żyjemy w klimacie, w którym przez połowę roku szybko zapada zmierzch, warto wydobywać z mroku takie perełki architektoniczne. Więcej zdjęć naszej świątyni można obejrzeć w fotogalerii. Mając jednak świadomość, że najlepsze wrażenie może zrobić tylko to co zobaczy się w rzeczywistości, na własne oczy, oczywiście po zachodzie słońca.


Boże Narodzenie.
Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły...”dlatego...
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, Wstańcie pasterze Bóg nam się rodzi. Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w roku, czas natchnionej radości, serdeczności, oraz świątecznego zadumania  nad tajemnicą  życia. 

Podnieś rękę Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą ...by się w Niej nam wszystkim dobrze się powodziło.

PAPIEŻ FRANCISZEK

WIELKANOC 2013

DZIEŃ ŚW.FLORIANA 2013

KS.SZAŁKOWSKI 20 ROCZNICA

DOŻYNKI 2013

ILUMINACJA KOŚCIOŁA

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2013

BOŻE NARODZENIE 2013Złoty Jubileusz

W niedzielę 29 września 2013 roku, nasz Kościół  św. Andrzeja Apostoła w Witowie i cała parafia zaszczycona została przybyciem i obecnością wielu dostojnych Gości z Polski i z Luksemburga.

Przepełniała nas radość Złotego Jubileuszu życia  zakonnego  w  Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Czcigodnych Jubilatów:  O. Franciszka  Chrószcz  z Sanktuarium w KodniuO.  Henryka  Kruszewskiego - Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Wielkim Księstwie Luksemburga, tak bardzo związanego od najmłodszych lat  z Kujawami i naszą Parafią.
Dziękczynnej  Eucharystii przewodniczył  ks. bp Wiesław Mering ordynariusz diecezji włocławskiej. Koncelebrowali Jubilaci i kilkunastu kapłanów. Kaznodzieja  O. Marcin Szafors - Wikariusz Prowincjalny Polskiej Prowincji Oblatów ukazał piękno powołania zakonnego, ale i trud pracy misyjnej, której poświęcali się Jubilaci przez 25 lat.

Rok 2012


Chrystus Zmartwychwstał ALLELUJA !

Msza rezurekcyjna odprawiona została w naszym kościele parafialnym w Witowie o świcie o godzinie 6 rano w Niedzielę Wielkanocną z udziałem licznego grona parafian i gości przy udziale asysty parafialnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.Na zakończenie rezurekcji proboszcz ks.Andrzej Aniszczyk, życzył wszystkim parafianom i gościom;
.
..Niech radość tego dnia stale towarzyszy wszystkim
...Niech opromienia codzienny trud, niech rozprasza codzienne niepokoje i stanie się źródłem prawdziwego szczęścia
...Przeżywając ten Święty Czas Paschalny pragnę pozdrowić wszystkich radosnym:„ Chrystus Zmartwychwstał ..”
i życzyć Niech Chrystus Zmartwychwstały; - pogłębia naszą wiarę, abyśmy o NIM świadczyli przed światem,- umacnia nadzieję, byśmy JEMU całkowicie zaufali,- rozpala miłość, byśmy GO kochali w drugim człowieku, a pokój i nadzieja płynąca od pustego Grobu Zbawiciela niech udziela się wszystkim na każdy dzień życia.


W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 27 maja o godz. 10.00 odbyła Uroczystość Pierwszej Komunii świętej w naszej parafii.
Do pierwszej spowiedzi dzieci przystąpiły w sobotę 26 maja. Zarówno spowiedzi jak i Komunii św. towarzyszyły przeżycia dzieci i ich Rodziców. To pierwsze pełne uczestnictwo w Eucharystii. Czynny udział dzieci w liturgii, - śpiew, czytania, modlitwa, procesja z darami, jak również zaangażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości cieszyło oczy i uszy wszystkich zebranych.
W tym roku przystąpiło do I spowiedzi i Komunii św. trzynaścioro dzieci w tym 6 chłopców i 7 dziewczynek.


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa , znanej pod nazwą Boże Ciało obchodzi się w czwartek po Niedzieli Trójcy Świętej.
W uroczystej procesji Eucharystycznej oddajemy cześć Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie, dajemy świadectwo swej wiary i jedności wszystkich wierzących. Przy każdym z czterech ołtarzy czytana jest Ewangelia, śpiewane suplikacje i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Tegorocznym Uroczystościom Bożego Ciała przewodniczył ks. neoprezbiter Mariusz Zawadzki - nasz rodak, który otrzymał świecenia kapłańskie kilkanaście dni temu w Katedrze Prymasowskiej w Gnieźnie. Czynne zaangażowanie Parafian w przygotowanie ołtarzy i udział w procesji jest znakiem wiary i troski o wspólnotę Kościoła, a liczny udział najmłodszych daje nadzieję na przyszłość.


W niedzielę 26 sierpnia 2012 r. odbyło się Dziękczynne Nabożeństwo za  plony ziemi.
Delegacje poszczególnych wsi naszej parafii przygotowały i przyniosły do kościoła parafialnego w Witowie kosze owoców i warzyw, chleby dożynkowe i tradycyjne ciasto. Dziękczynna Eucharystia sprawowana przez księdza proboszcza Andrzeja Aniszczyka zgromadziła wielu rolników, gospodynie i gospodarzy parafian, oraz gości przybyłych na dożynki parafialne. Po mszy świętej korowód dożynkowy poprzedzony pocztami sztandarowymi Ochotniczych Straży Pożarnych ,oraz orkiestrą przeszedł na plac przed kościołem, gdzie na przygotowanych stołach rozłożono wszelkie dary. Każdy z obecnych na dożynkach parafialnych mógł poczęstować się tym co przyniesiono i przygotowano. Smakował placek drożdżowy, wiele innych słodkich ciast, chleb z wiejskim smalcem, albo miodem, gorące kiełbaski z grilla. Miłym akcentem uroczystości był ludowy zespół „Borucinianki”, który zaprezentował się zarówno w kościele jak i na placu.Muzyka i taniec towarzyszyły zebranym do wieczora.


Uroczystość Wszystkich Świętych ( łac. festum omnium sanctorum) – rzymskokatolicka uroczystość obchodzona ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych. Pierwotnie święto to obchodzono 13 maja. Papież Grzegorz III w 731 przeniósł tę uroczystość z 13 maja na dzień 1 listopada. W tym dniu cmentarze odwiedzają niezliczone rzesze ludzi, aby zatrzymać się przy grobach zmarłych i pomodlić w intencji swych bliskich którzy odeszli na zawsze oraz ozdobić ich groby kwiatami, zapalić znicze. Obyczaj polski nakazuje zapalić światło także na mogiłach zapomnianych, opuszczonych, takich, których nie odwiedza już nikt bliski. Jest to wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym. Obchody Świąt Zmarłych łączy ta sama niezmienna idea i intencja – jest nią nieprzemijająca pamięć, dzięki której, zgodnie z sentencją non omis moriar, nie wszystko w nas umiera. i 2 listopada są w Polsce także dniami pamięci narodowej. Płoną więc znicze w cmentarnych kwaterach żołnierskich,na grobach powstańczych, na bezimiennych leśnych mogiłach oraz na grobach ludzi szczególnie zasłużonych.MARANA  THA   PRZYJDŹ    PANIE JEZU.
to zawołanie towarzyszyło nam przez cały Adwent
W blaskach naszej chrześcijańskiej wiary, według tradycji ojców przeżyliśmy radosny czas  Adwentu  w trwającym Roku Wiary. W adwentowym zamyśleniu  i przygotowaniu duchowym rozważaliśmy tajemnice naszej wiary, jej moc i nasze życie według wiary. Przez Sakrament Pokuty i Eucharystii,oraz dobre uczynki przygotowaliśmy się, każdy jak potrafił,by stać się Chrystusowym Betlejem -  bardziej gościnnym niż tamto.Tak pojednani z Bogiem i w zgodzie z ludźmi rozpocznijmy  obchód pamiątki  Narodzenia Naszego Pana   i  Zbawiciela.

W uroczysty wieczór Wigilii Bożego Narodzenia spotkajmy się w naszych rodzinach na liturgii wigilijnej i modlitwie przy wieczerzy.Zapalmy Wigilijną świecę – nich ogrzewa nas ciepłem, byśmy ciepło myśleli i pamiętali i innych, dla których przygotowaliśmy miejsce przy naszym stole. Wspomnijmy bliskich, krewnych, przyjaciół  i tych co nas wspominają. Pamiętajmy o zmarłych, którzy od nas odeszli.

Pomódlmy się za wszystkich  - Ojcze nasz…
- za siebie nawzajem – Zdrowaś Maryjo…
- złóżmy wyznanie wiary- Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
i za zmarłych – Wieczny odpoczynek…
- odczytajmy Ewangelię o Narodzeniu Pana Jezusa  - Łk 2,1-20.
- zaśpiewajmy kolędę – Bóg się rodzi...
Podzielmy się  opłatkiem i życzmy sobie nawzajem wiele dobra i miłości.Ten biały kawałek chleba  ma wielką moc:zbliża oddalonych, godzi zwaśnionych,  jedna z  żywymi, łączy z umarłymi.


Święcenia Kapłańskie i Prymicja

W sobotę 26 maja 2012 roku w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie ksiądz Prymas Józef Kowalczyk udzielił święceń prezbiteriatu 13 diakonom Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Wśród wyświęconych był też nasz parafianin ks. Mariusz Zawadzki z Torzewa.
Prezbiter - to kapłan  ,Neoprezbiter - to nowowyświęcony kapłan.

Pierwszą Mszę św. – Prymicję
odprawił ks. Mariusz w naszym kościele w niedzielę 27 maja 2012 roku o godz. 12.00. Dla licznie zgromadzonych w kościele  parafian  i  gości oraz bliskich ks.Mariusza Prymicja była głębokim  przeżyciem. Dziękując Bogu za nowych kapłanów módlmy się wciąż o nowe powołania duchowne do służby w Kościele Chrystusowym.
Aktualnie z naszej parafii pochodzi 4 kapłanów i 1 siostra zakonna.Boże Narodzenie 2012

1 Komunia 2012


Wielkanoc 2012

Dożynki 2012


Boże Ciało 2012

Wszystkich Świętych 2012


Rok 2011


Wielkanoc, Pascha, Niedziela Wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie — najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Niedziela Zmartwychwstania jest z nich najbardziej uroczysta. Co roku zgodnie z wieloletnią tradycją w Kościele Parafialnym w Witowie, przy Grobie Pańskim ,wartę pełnią wytypowani druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Witowa, Płowiec, Torzewa. Msza rezurekcyjna odprawiona została o świcie (o godzinie 6 rano) w Niedzielę Wielkanocną dla uczczenia Zmartwychwstania Chrystusa.


Beatyfikacja Jana Pawła II.
1 Maja 2011 roku razem z całym Kościołem, przeżywaliśmy radośnie w naszej parafii, Uroczystość Beatyfikacji Jana Pawła II. W duchowej łączności ze zgromadzonymi na Placu św. Piotra  w Rzymie, uczestniczyliśmy w naszym kościele w Eucharystii i modliliśmy się prosząc o Miłosierdzie dla nas i całego świata. Obecność pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej parafii, licznych strażaków, ich rodzin, miejscowej orkiestry,oraz zgromadzonych wiernych podkreślała wagę uroczystości.


Pierwsza Komunia Święta.
W niedzielę 29 maja o godz. 10.30 Uroczystość Pierwszej Komunii świętej
w naszej parafii. Po dobrze przeżytej spowiedzi w sobotę, jeszcze większe przeżycia towarzyszyły dzieciom Rodzicom i wszystkim zgromadzonym na uroczystej Eucharystii w niedzielę.Czynny udział dzieci w liturgii, - śpiew, czytania, modlitwa, procesja z darami, jak również zaangażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości cieszyło oczy i uszy wszystkich zebranych. I Komunia św. – to pierwsze pełne uczestnictwo w Ofierze Eucharystycznej. Przystąpiło do niej 15 dzieci, w tym 11 chłopców i 4 dziewczynki.


Bierzmowanie młodzieży.
W niedzielę 19 czerwca ks. bp Stanisław Gębicki ks. proboszcza .Podczas mszy św. o godz. 12.00 ks. biskup udzielił bierzmowania naszej młodzieży. Sakrament bierzmowania przyjęło 130 mieszkańców naszej parafii. Na zakończenie przedstawiciele młodych podziękowali księdzu biskupowi za otrzymany Sakrament Ducha Świętego.


Dożynki Parafialne w Witowie.
30 sierpnia 2011 w duchu wdzięczności Bożej Opatrzności za tegoroczne plony ziemi i podzięce rolnikom za ich trud na Ojczystym  zagonie, przynieśliśmy  do  Domu  Bożego owoce ziemi. Dożynkowe dziękczynienie obchodzone w naszym kościele w ostatnią niedzielę sierpnia, jest świętem całej parafii. Przedstawione przez delegacje poszczególnych wsi, poświęcone przez kapłana, wniesione zostały do świątyni i złożone przed ołtarzem. Msza święta sprawowana przez księdza proboszcza przy udziale pocztów sztandarowych OSP i liczne zgromadzonych wiernych była świadectwem naszej wiary i przywiązania do tradycji kujawskich. Po Mszy św. każdy mógł posmakować ciasta i chleba z niejednego pieca z kiszonymi ogórkami, wiejskim smalcem, miodem, albo powidłami. Szerokie menu zaspokoiło apetyty wszystkich tak, że pozostało tylko,podobnie jak w Ewangelii.


Dożynki Kujawskie w Torzewie.
W niedzielę 18 września nowo powstałe
, we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną  z Torzewa, przy czynnym zaangażowaniu wielu mieszkańców wsi i hojności sponsorów zorganizowało  iście . Mszę Świętą dziękczynną przy figurze w środku wsi o godz. 14.00 sprawował ks. Andrzej Aniszczyk – proboszcz par. Witowo.  Okolicznościowe kazanie wygłosił  diakon Mariusz Zawadzki - rodak z Torzewa. Przyniesiony przez   chleb został pobłogosławiony i poświęcony wraz z dożynkowymi wieńcami na rozpoczęcie Eucharystii. Obrzędom towarzyszył śpiew , a czynny udział mieszkańców w Liturgii Słowa i modlitwie powszechnej był doceniony przez wszystkich. Po Mszy św. wszyscy przeszli na plac przy miejscowej remizie OSP, gdzie przemówił obecny na uroczystości Występ zespołu ludowego i orkiestry porwał wielu do tańca, a wszyscy ku zadowoleniu organizatorów biesiadowali długo i wesoło.Wspaniałe dekoracje dożynkowe i bukiety kwietne podziwiali wszyscy.


1 Listopada-Święto już Świętych a 2 listopada-Święto tych co świętymi chcą być
To Święto Świętych , ale i tych co świętymi pragną być. Być świętym to zadanie dla każdego z nas. Chciałbym by było to i moje święto Ale czy tak będzie ? – zależy to ode mnie.W ten święty dzień zatrzymując się nad grobami zmarłych, a może i świętych zapalamy małe światełko naszej wiary, wiary w
kładziemy kwiaty - symbole życia i nie wracamy do domu bez modlitwy za tych których tam położyliśmy na wieczny odpoczynek.


Boże Narodzenie 2011 .
Każdego roku w tym samym czasie On - JEZUS przychodzi do nas i prosi„ Uciszcie niepokój Waszych serc oddalcie na chwilę troski,odłóżcie pracę i trud. Wejdźcie do Waszych serc, by słuchać Mojego Słowa ”.
W łączności z tymi, co wszystkim życzą dobrze przekazuję najlepsze życzenia Świąteczne niech promienie łaski Pana Was dosięgną, dając poczucie dobrze spełnionych zadań, niech zdrowie i cierpliwość Was nie opuszczają, byście w radości przeżywali spotkanie z Nowonarodzonym , a łaska Pana niech Wam zawsze towarzyszy. Wszystkim Drogim Parafianom i miłym Gościom przeżywającymi razem z nam Świąteczną Radość „ z Narodzenia Pana ...”, oraz spoglądającym na nasz „Witowski Żłóbek ”Szczęść Boże Dziecię


WIELKANOC 2011

BIERZMOWANIE 2011

1 KOMUNIA 2011

DOŻYNKI

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2011

BOŻE NARODZENIE 2011


Święcenia diakonatu

W niedzielę 08 maja 2011 roku w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie ks. Arcybiskup Henryk Muszyński udzielił święceń diakonatu 12 klerykom Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Wśród wyświęconych jest też diakon Mariusz Zawadzki  z Torzewa.

Diakonat jest pierwszym z trzech stopni sakramentu święceń (są to kolejno: diakonat, prezbiterat i biskupstwo). W obrzędzie święceń, biskup wypowiada modlitwę konsekracyjną i nakłada na kandydata ręce. Przekazuje Ewangeliarz. Diakoni są powoływani, by wspierać biskupów i kapłanów. Dlatego też nie wykonują funkcji typowo kapłańskich, jak celebrowanie mszy świętej, rozgrzeszanie i namaszczanie chorych, ale wsparci łaską sakramentalną, mają za zadanie służyć Kościołowi w posłudze liturgii, słowa i miłości.

więcej...

Święcenia kapłańskie i Prymicja

12 czerwca 2011 roku w Bazylice Katedralnej we Włocławku, Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering udzielił święceń prezbiteriatu szesnastu diakonom naszej diecezji i jednemu ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Gethsemani. Wśród wyświęconych jest także nasz parafianin ks. Marcin Olejniczak.

Prymicjępierwszą uroczystą Mszę świętą w naszym kościele parafialnym w Witowie, celebrował w niedzielę 03 lipca o godzinie 12.00. W tym kościele został ochrzczony, tu otrzymał sakrament bierzmowania, tu rozwijało się Jego powołanie i tu odprawił Mszę św. Prymicyjną. Błogosławieństwo  Ojca – na  drogę  życia kapłańskiego dla syna - neoprezbitera poprzedziło  uroczystą  liturgię. Głębokie  przeżycia i wzruszenie  stało  się  udziałem  wielu  zgromadzonych licznie w kościele  parafian  i  gości.

więcej...