DUSZPASTERZE - KONTAKT - KANCELARIA 


Proboszczem Parafii Św.Andrzeja Apostoła w Witowie - od 14.09.2001  jest ks. mgr Andrzej Aniszczyk.

Pochodzi z Parafii św.Mateusza w Świerczynie na Kujawach. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku w 1984 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1984 roku z rąk ówczesnego biskupa włocławskiego Jana Zaręby.
Był wikariuszem w parafiach: Choceń, Kalisz,Turek.
Był proboszczem w parafii:Białków.


KONTAKT;

PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W WITOWIE

Witowo 37, poczta; 88-231 Bytoń.
tel. +48 (54) 285 13 04

e-mail
:aaniszczyk@diecezja.wloclawek.pl


Konto Parafii:
85 9551 0002 0006 9528 3000 0001
Bank Spółdzielczy Piotrków KujawskiKOŚCIÓŁ PARAFIALNY W WITOWIE


30-LECIE KAPŁAŃSTWAPOPRZEDNICY PROBOSZCZOWIE I WIKARIUSZE PARAFII WITOWO


PROBOSZCZOWIE

ks. Jakub Drwalewski 1577 - 1582
ks. Stanisław z Osieka wikariusz
ks. Mateusz Umiński 1582
ks. Maciej z Pszczewa  wikariusz
ks. Tomasz Rakowicz 1630 -
ks. Andrzej Albinowski 1694 - 1706  późniejszy biskup pomocniczy
ks. Chryzostom Żak-Żakowski 1706 - 1720
ks. Wojciech Kurowski 1710 - 1711
ks. Stanisław Siedlecki 1720 -
ks. Kazimierz Maśliński 1750 -

PROBOSZCZOWIE

ks. Augustyn Wasielewicz 1765 -
ks. Marcin Beżuchowski 1790 -
ks. Walenty Mazurkiewicz 1791 wikariusz
ks. Jakub Krajewski 1815- 1819
założyciel cmentarza parafialnego
ks. Józef Różycki 1819 -
ks. Wojciech Kamiński 1822 -
ks. Wojciech Kochowicz 1838 wikariusz
budowniczy kaplicy na cmentarzu
ks. Marcin Kupczyński
ks. Franciszek Płoszczyński 1851 - 1873
ks. Jan Trojanowski 1873 - 1885
ks. Józef Racinowski 1884 - 1885
ks. Teofil Strączyński 1885 - 1893

PROBOSZCZOWIE

+ ks. Jan Szafrański 1893 - 1939
budowniczy kościoła w Witowie
+ ks. Romuald Tomiec 1939
rozstrzelany w Piotrkowie w 1939 r.
+ ks. Henryk Antonowicz 1940
zginął w Dachau w 1942 r.
+ ks. Józef Burzyński FDP 1945
+ ks. Wincenty Chwojnowski 1945 - 1952
+ ks. Kazimierz Szałkowski 1952 - 1975
pochowany w Witowie
+ ks. Stanisław Grzybowski 1975 - 2001

budowniczy kaplicy w Płowcach
pochowany w Dąbiu n/ Nerem

WIKARIUSZE

ks. Zenon Dereszewski 1962 - 1963
ks. Franciszek Zygadłowski 1963
ks. Paweł Kodłubaj 1963 - 1964
ks. Józef Posłuszny 1964 - 1966
ks. Stanisław Lament 1966 - 1967
+ ks. Zygmunt Sobieraj 1967 - 1969
+ ks. Józef Oracz 1969 - 1970
ks. Jan Frączek 1971 - 1975
ks. Andrzej Bednarowicz 2001 VI-IX


ŻyciorysyPowołania duchowne z Parafii Witowo


o. Henryk Kruszewski OMI.  w.1969 r.
o. Tomasz Szmudziński OFMConv. w. 1993 r.
ks. Marcin Olejniczak w. 2011 r.
ks. Mariusz Zawadzki w. 2012 r.

s. Alicja Dąbrowska, Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca NMP - p.z. 2014 r.


KANCELARIA PARAFIALNA Parafia Rzymskokatolicka w Witowie posiada osobowość prawną.


  Oznacza to m.in., że może wydawać dokumenty o charakterze prawnym. Znaczenie prawne mają tylko te dokumenty, które zostały podpisane przez proboszcza  i opatrzone pieczęcią parafialną (por. kan. 535 § 3 KPK).
  Kancelaria parafialna jest to miejsce urzędowe  przeznaczone do spraw administracyjnych i duszpasterskich parafii, oraz oficjalnych kontaktów duszpasterza reprezentującego parafię z wiernymi i innymi osobami. Jest to miejsce przechowywania ksiąg parafialnych .

KSIĘGI PARAFIALNE :księgi ochrzczonych, małżeństw i zmarłych oraz:

 • księga metryk zastępczych,
 • księga zawierająca wykaz przyjmujących Pierwszą Komunię świętą,
 • księga bierzmowanych,
 • księga przyjmujących sakrament chorych,
 • książka zapowiedzi przedślubnych,
 • księga intencji mszalnych,
 • księga nawróconych,
 • książka ogłoszeń parafialnych,
 • dziennik korespondencyjny,
 • książka inwentarzowa,
 • książka kasowa,
 • kronika parafialna,

Na prośbę zainteresowanych osób, proboszcz wydaje na urzędowym formularzu odpis aktu z ksiąg metrykalnych. W dokumencie tym  odnotowuje wszystkie dane  naniesione w akcie oraz zaznacza w nim, kiedy i do jakich celów odpis został wydany.

Dokumenty, które należy przedłożyć w Kancelarii Parafialnej przed dokonaniem czynności przewidzianych w prawie kanonicznym;


SAKRAMENT CHRZTU :
 • akt urodzenia dziecka,
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców dziecka,
 • dane rodziców chrzestnych,
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Chrzestnym może być ten, kto:

  - jest katolikiem, przyjął sakrament bierzmowania,

  - prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić,

  - uczeń, jeśli chodzi na katechezę,

  - jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej,

  - żyje w sakramentalnym małżeństwie,


  SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA :
 • aktualne metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostanie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z poradnictwa rodzinnego,
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,

  Pogrzeb:
 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych- wiatyk (komunia św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala),
 • zgoda na pogrzeb od proboszcza, jeśli zmarły wcześniej przebywał, dłużej niż pół roku, poza parafią pogrzebu.