KAPLICA W PŁOWCACH


Płowce a Kujawach w powiecie radziejowskim to historyczne miejsce. Pierwsza wzmianka o Płowcach (cum Placius) pochodzi z roku 1143 przy oznaczaniu granic wsi Radziejów. Płowce pierwotnie należały do dóbr królewskich. Historyczne warianty nazewnicze miejscowości to: Plowcze, Plowecz, Plowce, Blewo).

27 września 1331 r. na terenie wsi Płowce rozegrała się bitwa w której starły się wojska polskie pod dowództwem króla Władysława Łokietka z wojskami zakonu krzyżackiego dowodzonymi komtura krajowego chełmińskiego Otto von Lauterberga , marszałka zakonu Dietricha von Altenburga , wielkiego komtura Otto von Bonsdorfa . (Zobacz; więcej o Płowcach)


[...]"Jan Długosz pisał, że biskup kujawski Maciej kazał wybudować kaplicę na miejscu gdzie pochowano kości poległych w pamiętnej bitwie 1331 roku. Pierwsza wzmianka o parafii w Płowcach pochodzi z roku 1363, kiedy to Oswald kasztelan słoński sprzedał swojemu kmieciowi Stefanowi Wojciechowiczowi sołectwo w Płowcach. Świadkami tej transakcji było trzech mieszczan radziejowskich i pleban w Płowcach. W czasie krzyżackiego napadu w 1431 spalona została wieś i kościół. Probostwo miało 4 łany i dwóch kmieci.

Jak pisał Borucki - "Głowa luteranów, kalwinów i aryanów, starosta Rafał Leszczeński , najpierw wypędził proboszcza katolickiego ze wsi Płowce i osadził ministra kalwińskiego ; obrazy z kościoła kazał powyrzucać, a grunty zabrał na swój użytek; dopiero po jego śmierci wdowa, Zofia z Opalńskich Leszczyńska przywróciła proboszcza katolickiego". Kościół w Płowcach przez około 40 lat wyłączony był z kościoła katolickiego Leszczyński w ten sam sposób postąpił z proboszczem katolickim w Bytoniu, a w Radziejowie osadził Andrzeja Prażmowskiego (wcześniej proboszcz katolicki w Poznaniu , w 1564 przetłumaczył i wydał Katechizm Heidelberski ). Prażmowski wyznania helweckiego (kalwińskiego) był ministrem zboru w Radziejowie, w którym był też - w kościele św. Jana XVIII w. W 1817 roku Płowce odwiedzał Julian Ursyn Niemcewicz , który w "Podróżach historycznych po ziemiach polskich" zapisał: "Przed lat czterdziestu stał jeszcze wśród wsi Płowców kościółek ....dziś tylko słup na tém miejscu stoi". Na owej kapliczce wisiał dzwon (pisał później Borucki), którym dzwoniono na Anioł Pański".[...] zbór braci polskich.


  W 1931 roku w 600 rocznicę bitwy pod Płowcami, w celu jej upamiętnienia, staraniem społeczeństwa południowych Kujaw  usypano kopiec o wysokości 20 m. W czasie II wojny światowej  kopiec został zniszczony przez Niemców. Odbudowano go w 1961 roku a na jego szczycie wzniesiono pomnik. Dla upamiętnienia tego wydarzenia raz w roku (pod koniec sierpnia) odbywa się turniej rycerski.

 Obok kaplicy, w miejscu gdzie według tradycji znajdowało się cmentarzysko rycerzy poległych w bitwie, stoi dziś pomnik. A przy drodze z Płowiec do Witowa znajduje się symboliczny cmentarz poległych w bitwie rycerzy. 

Walki rycerzy polskich pod Płowcami zostały, po 1990 r., upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem na jednej z tablic, "PŁOWCE 27 IX 1331".


Na miejscu dawnego kościoła w Płowcach w latach 1989 - 2000 wybudowano nową kaplicę, która jest kościołem filialnym Parafii Św.Andrzeja Apostoła w Witowie. Inicjatorem i organizatorem budowy był ks. kan. Stanisław Grzybowski proboszcz parafii Witowo w latach 1975-2001. Jego staraniem przy wymiernej  pracy mieszkańców Płowiec oraz pomocy finansowej całej Witowo i  innych ofiarodawców powstała piękna budowla sakralna. W przeddzień rocznicy bitwy płowieckiej 26 września 1989 roku włocławski biskup Henryk Muszyński poświęcił fundamenty nowej świątyni. Trzy lata później 28 września 1993 roku biskup Bronisław Dembowski odprawił uroczystą mszę św. w budowanej kaplicy. W Roku Wielkiego Jubileuszu – 2000 - dzieło budowy świątyni zostało zakończone. Dla upamiętnia osoby budowniczego kaplicy  ks. kan. Stanisława Grzybowskiego  w kaplicy  w 2003 roku wmurowano pamiątkową tablicę.


WNĘTRZE KAPLICY
MSZE ŚWIĘTE W KAPLICYMsze święte dla mieszkańców Płowiec i gości odprawiane są  w kaplicy w Płowcach przez Proboszcza Parafii Witowo:
-   w każdą niedzielę i święta- o godz.10.30,
  -   Pasterka - o godz. 22.00,
Msze święte w niedziele i święta oraz inne  uroczystości parafialne w kościele parafialnym św.Andrzeja Apostoła w Witowie zobacz na stronie głównej.