Regulamin Serwisu i Polityka Prywatności

WWW.PARAFIA.WITOWO.PL
Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania z niniejszego Serwisu przed rozpoczęciem jego użytkowania.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Serwisu jest Parafia Rzymsko-Katolicka  św. Andrzeja Apostoła w Witowie,
 2. Regulamin Serwisu określa warunki i zasady korzystania z Serwisu www.parafia.witowo.pl , w tym warunki przesyłania wiadomości w formie elektronicznej z wykorzystaniem adresu pocztowego e-mail wskazanego w Serwisie.
 3. Niniejszy Regulamin Serwisu zostaje udostępniony nieodpłatnie pod adresem domeny: www.parafia.witowo.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego z Serwisu .
 4. Użytkownicy korzystający z niniejszego serwisu internetowego jednocześnie akceptują treść i warunki korzystania z Serwisu opisane w niniejszym Regulaminie.

§ 2. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – serwisu internetowego i administrator danych osobowych;
 2. Dane osobowe – dane osobowe, za które uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 3. Dekret – Dekret ogólny w sprawie ochrony danych osobowych w Kościele katolickim przyjęty przez KEP podczas 378. Zebrania Plenarnego, które odbyło się 13 marca w Warszawie. Dekret reguluje prawa przysługujące wiernym, których dane osobowe są przetwarzane w parafiach. Celem Dekretu było również "uaktualnienie, ujednolicenie, uszczegółowienie i dostosowanie dotychczas istniejących w Kościele zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych do rozporządzenia Unii Europejskiej".
 4. KIOD – Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych powołany w zgodnie z art. 91 RODO zajmujący się ochroną danych osobowych w Kościele Rzymsko-Katolickim.
 5. Parafia – Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Witowie, Witowo 37, kod pocztowy 87-231 Bytoń, Diecezja Włocławska, tel +48 (54) 285 13 04 , e- mail :aaniszczyk@diecezja.wloclawek.pl ,
 6. Regulamin Serwisu – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem domeny www.parafia.witowo.pl
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 8. Serwis Parafii / Serwis – zespół stron internetowych dostępnych pod adresem www.parafia.witowo.pl administrowany i utrzymywany przez Parafię.
 9. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu Parafii.

§ 3. ZAWARTOŚCI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SERWISU PARAFII

 1. Serwis Parafii funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie ze Serwisu Parafii jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Korzystanie ze Serwisu Parafii przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W naszym Serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. W serwisie nie znajdziesz treści nieetycznych czy uznawanych za niemoralne.
 5. Na stronach Serwisu umieszczamy linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.
 6. Serwis przedstawia informacje o Parafii w tym o jej historii oraz relacje z bieżących wydarzeń z życia Parafii.
 7. Administrator  zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach.
 8. Serwis może zawierać znaki towarowe, nazwy handlowe, loga, materiały zastrzeżone zarówno przez Parafię, jak i inne osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je na Serwisie, Parafia nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób.
 9. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości ze stron Serwisu Parafii www.parafia.witowo.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego Serwisu lub jej sprzedaż, są bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Serwisu jest zabronione i stanowią naruszenie ustawy o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji .

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu Parafii w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Zabronione jest w szczególności:
  a/-podawanie w ramach korzystania z Serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
  b/-rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Serwisie,
  c/-naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Parafii, jej przedstawicieli i pracowników, osób z nią powiązanych lub osób trzecich, d/-dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  e/-ingerowanie w działanie Serwisu, w tym zmienianie kodu stron, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu lub oprogramowanie albo urządzenia Administratora lub Użytkowników.

§ 5. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dla korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.

§ 6. PLIKI COOKIES

 1. Nasz Serwis może wykorzystywać "cookies" (jest to informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą to serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego samego komputera), do celów statystycznych lub ułatwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu. Pliki cookies stanowią zazwyczaj pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego. Warunkiem działania tych plików jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nie usuwanie ich z dysku.
 2. Informujemy, że zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką w serwisach WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. To oznacza, że posiadamy informacje o publicznych adresach IP, z których użytkownicy przeglądają treści Serwisu. Zasoby, które są przeglądane serwer rejestruje jako adresy URL.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a/- dostosowania zawartości serwisów internetowych do preferencji użytkownika,
  b/- tworzenia statystyk, które pomagają nam poznać, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych,
  c/- ułatwienia logowania i utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego,
  d/- dostarczania użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich preferencji.
 4. Zbieramy następujące informacje: - identyfikator sesji ustanowionej z serwerem WWW
 5. Powyższe dane nie są kojarzone z określonymi osobami przeglądającymi nasze strony z zastrzeżeniem danych użytkowników logujących się dobrowolnie do wybranych części naszego Serwisu.
 6. Wykorzystywanie danych-Logi są gromadzone i przechowywane przez czas nieoznaczony jako materiał pomocniczy – techniczny, służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania siecią oraz serwerami w tym naszego partnera technologicznego firmy Home.PL SA. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
 7. Pliki Cookies stosowane w niniejszym Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 8. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że informacje zawarte w plikach cookies, stanowiące dane osobowe, mogą być jednak zbierane przez serwisy zewnętrzne, z których korzysta Użytkownik, odwiedzający Serwis.
 9. Google Analytics i Google Adwords to usługi udostępniane przez Google LLC. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu, w tym autouzupełniania okien wyszukiwania. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek wynikał będzie z przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Informacje zbierane przez wskazane ciasteczka są przekazywane Google LLC i przechowywane przez nią na serwerach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazując dane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego Google LLC zapewnia, że podlega certyfikacji w ramach programu UE – USA Privacy Shield a zakres tej certyfikacji obejmuje dane osobowe użytkowników https://www.privacyshield.gov/list.
 10. Informacje dostarczone przez usługę Google Analytics i Google Adwords, Administrator witryny wykorzystuje wyłącznie w celu poprawienia funkcjonalności Serwisu i nie przekazuje ich do innych podmiotów.
 11. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla Użytkownika i jego danych.
 12. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej i zmienić sposób zarządzania tymi plikami. W tym celu Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lb aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
  1. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  3. Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

§ 7. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

 1. Administrator  dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Serwisu. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Serwisu na adres: e-mail:aaniszczyk@diecezja.wloclawek.pl
 2. Zgłoszenia o których mowa powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Parafię odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 3. Administrator może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenie Administrator udzieli w terminie 30 dni od otrzymania pełnej informacji.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Dokładamy wszelkich starań w zakresie poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Serwisu ze względu na jej modernizację.
 3. Nie odpowiadamy w szczególności za:
  a/- jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,
  b/- spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu;
  c/- przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu,
  d/- szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;
  f/- szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem.
 4. Administrator nie udziela Użytkownikowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w systemie komputerowym lub utratę danych wynikającą z użytkowania Serwisu. Zawartość Serwisu jest udostępniona w formie “jak jest”, oraz na podstawie “dostępności” bez żadnych gwarancji, czy to wyraźnych, czy dorozumianych.
 5. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Serwisu spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Administratora.

§ 9. DANE OSOBOWE

 1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu , Parafia pełni funkcję Administratora.
 2. Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane, tylko wtedy jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie i tylko w niezbędnym zakresie, np. jako część wiadomości na nasz adres e-mail podany w naszym Serwisie.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych może być związane z wykonania posługi duszpasterskiej oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Do Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają dostęp wyłącznie osoby i podmioty wyraźnie do tego upoważnione.
 5. Danymi osobowymi Użytkownika, przetwarzanymi przez Administratora mogą być w szczególności: adres poczty elektronicznej, nazwisko imię, firma, stanowisko w firmie, adres e-mail, telefon, adres pocztowy.
 6. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w niezbędnym zakresie, przez czas konieczny do realizacji usługi, przekazywania odpowiedzi na przesłane przez Użytkowników zapytania, a maksymalnie przez okres wymagany do celów zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami oraz dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia .
 7. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające nieuprawnionemu pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby do tego nieuprawnione.
 8. Dane osobowe są przetwarzane są zgodnie z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r. w związku z przepisami ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 9. Administrator nie udostępnia danych, nie profiluje ich, ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego (organizacji międzynarodowej) .
 10. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym (podwykonawca naszych usług - procesor) w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usługi – wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO (np. obsługa informatyczna,hosting, itp.).
 11. Dane osobowe mogą również zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. W celu zgłoszenia żądania związanego z administrowaniem danych osobowych Użytkownika, wymagany jest kontakt z Administratorem   na adres e-mail:  aaniszczyk@diecezja.wloclawek.pl .

  § 10. ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRZEPISÓW DEKRETU
 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Dekretu , osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (KIOD) adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, www.kiod.episkopat.pl  przekazując ja do wiadomości Administratora na adres e- mail: aaniszczyk@diecezja.wloclawek.pl .

§ 11. ZMIANA REGULAMINU I POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego dokumentu na Serwisie Parafii.
 3. Aktualny Regulamin i Polityka Prywatności są w każdym czasie dostępne i możliwe do odtworzenia za pośrednictwem Serwisu Parafii www.parafia.witowo.pl .

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin i Polityka Prywatności obowiązują z dniem 25.05.2018 roku.
 2. Prawem właściwym dla stosowania postanowień niniejszego dokumentu jest prawo polskie powołane wyżej.
 3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

DEKRET -KIOD

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3.06.2017 r.


W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Dekretu , osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (KIOD) na adres:

Kościelny Inspektor Ochrony Danych

Skwer kard.Stefana Wyszyńskiego 6 

01-015 Warszawa

e-mail: kiod@episkopat.pl

tel. 22 530 48 00, 22 530 48 87

 www.kiod.episkopat.pl