AKTUALNOŚCI 2021 Z PARAFII WITOWO


UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 2021prev next


  PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 2021Bp dr KRZYSZTOF WĘTKOWSKI 77. biskupem Diecezji Włocławskiej

 Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2021ROK 2021 W KOŚCIELE POWSZECHNYM


„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok liturgiczny 2020/2021 , który rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu. Jego mottem są słowa : „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Rok ten jest drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

Rok 2021 poświęcony jest Rodzinie Amoris laetitia, a zostanie zainaugurowany podczas uroczystości św. Józefa 19 marca 2021 r., a zakończy się obchodami X Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w Rzymie, w czerwcu 2022 r.

Rok 2021 będzie obchodzony jako Rok św. Józefa. Został on ogłoszony 8 grudnia 2020 r. wraz z listem apostolskim „Patris corde” (Ojcowskim sercem) z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Potrwa do 8 grudnia 2021 roku.

Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez następne 12 miesięcy związany jest dar specjalnych odpustów – ogłosiła Penitencjaria Apostolska. Dar odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami.

Do zwykłych warunków należą: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską.MSZE ŚWIĘTE W PARAFII WITOWO